Geschiedenis van het krediet

1780 voor Christus : Codex van Hammurabi

Het eerste bewijs van een kredietsysteem, de Codex van Hammurabi, telt ongeveer 150 regels over tal van zaken, zoals de berekening van intresten, de uitgifte van garantiebrieven, mogelijke onderpanden en de kwijtschelding van schulden om de drie jaar.

10e tot 13e eeuw: lettera di pagamento

De Lombarden introduceerden de lettera di pagamento, een voorloper van de wisselbrief. Het was een schuldbekentenis die de schuldenaar verbond om het verschuldigde bedrag op een afgesproken datum te betalen aan de schuldeiser, persoonlijk of via een Italiaanse bankier. 15e tot

16e eeuw: lenen tegen intrest en start van de obligatiemarkt:

Zodra de Kerk lenen tegen intrest aanvaardde, kon het banksysteem zich volop ontwikkelen. De obligatiemarkt ontstond om de oorlogen tussen de Italiaanse stadstaten te financieren. Burgers moesten een deel van hun vermogen afstaan aan de staat in ruil voor intrest.

Mei 1728: eerste kaskrediet

De Royal Bank of Scotland, op zoek naar een lucratieve investering van haar kapitaal, verleent het eerste kaskrediet aan ene William Hog. Kaskredieten droegen bij tot de economische groei van de regio, omdat ze toelieten nieuwe ondernemingen te financieren.

2004: crowdfunding

Oorspronkelijk werd crowdfunding gebruikt om mensen in de entertainmentbusiness te helpen. Een ondernemer biedt zijn project online aan om mensen de kans te geven mee te investeren. Als elke persoon uit de ‘crowd’ een klein bedrag inbrengt, is er uiteindelijk voldoende kapitaal voor het project. In 2009 doken de eerste vormen van crowdfunding op in West-Europa.

1975: het microkrediet

Al in 1720 was er de eerste vorm van microkrediet met de oprichting van het Irish Loan Fund door de Ierse dominee en schrijver Jonathan Swift. De hedendaagse invulling van de term hebben we te danken aan de Bengalees Muhammad Yunus die in 1975 in Bangladesh de Grameen Bank oprichtte. In België startte het gebruik van microkredieten pas in 2000 voor het Franstalige en in 2007 voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

1957: eerste leasingbedrijf in de VS

Hoewel er in de oudheid al leasingovereenkomsten onder de vorm van kleitabletten bestonden, dateert het eerste echte leasingbedrijf pas van 1957. Het gaat om het Amerikaanse United States Leasing Corporation uit San Francisco. Vijf jaar later begint het idee zich ook in Europa te vormen, met als eerste bewijs het ‘Deutsche Lising Gmbh’.

Jaren 20: eerste kredietkaart

Het idee van betalen op krediet kwam er doordat heel wat automobilisten op een eenvoudige manier wilden afrekenen bij de aankoop van benzine. In 1938 werkten verschillende bedrijven samen om de kredieten op elkaar af te stemmen en begin jaren 60 werden de kredietkaartmaatschappijen VISA en MasterCard opgericht.

07/10/2013