Scherpgesteld

Onlangs las ik dat de kredietverlening aan bedrijven haar hoogste niveau ooit bereikt heeft, ondanks veel verklaringen over het tegendeel. Vanwaar die contradictie? Ten eerste is er vooral veel kortetermijnkrediet beschikbaar en minder langetermijnkrediet.

Daar bestaat nochtans een eenvoudige oplossing voor: verzekeraars hebben een andere balansstructuur met verplichtingen op lange termijn. Dat zou het voor hen mogelijk maken om beleggingen op lange termijn aan te bieden. Ten tweede weten kleinere ondernemers vaak te weinig over de beschikbare kredieten die beter aansluiten bij hun behoeftes, en over kredieten die minder belastend zijn voor het eigen vermogen van de bank. Ik denk bijvoorbeeld aan langetermijninstrumenten zoals leasing en achtergestelde obligaties.

Hier is dus duidelijk nog ruimte voor raadgevers en bankiers. Ten slotte het meest gevoelige punt: de kwaliteit van het dossier. Elke goed opgeleide bankier zoekt het antwoord op de vraag: ‘hoe zal ik worden terugbetaald?’. Het is een autonome verantwoordelijkheid van de bankier, die onmogelijk van buitenaf opgedrongen kan worden. Er werd nog nooit zoveel krediet verleend aan ondernemingen. Dat lijkt mij het bewijs dat bankiers voldoende inspanningen leverden om de ‘kwaliteiten’ in de dossiers te erkennen.

Maar krediet verschaffen is nooit zonder risico. De grotere bedrijven hebben de laatste jaren een pak meer eigen kapitaal ingezet. Als er al meer krediet verleend werd, is dat dus hoofdzakelijk aan kleinere en middelgrote bedrijven. Helaas zijn die bedrijven ook het meest kwetsbaar als de economie of de conjunctuur tegenzit.

Hopelijk moeten er in de komende maanden geen grotere provisies voor slechte kredieten aangelegd worden. Dat zou volgens sommigen betekenen dat bankiers weer te veel risico nemen. De eeuwige vicieuze cirkel: ‘ze’ verlenen te weinig krediet, gevolgd door ‘ze’ nemen te veel risico. De beste oplossing? Versterk de balans van bedrijven. Hoe? Verhoog hun nettorentabiliteit dankzij het juiste klimaat en maak van spaarders beleggers, door beleggen in aandelen fiscaal interessanter te maken. De combinatie van gezonde bedrijven en gezonde banken is de beste waarborg voor een herwonnen welvaart.

Michel Delbaere

Gedelegeerd bestuurder Crop’s

Voorzitter Voka

22/10/2013