Het abc van het bedrijfskrediet

Op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden voor uw onderneming? Laat u niet uit het lood slaan door de opeenstapeling van complexe termen. Een overzicht van de belangrijkste begrippen die iedere ondernemer moet kennen.

Scherpgesteld

Onlangs las ik dat de kredietverlening aan bedrijven haar hoogste niveau ooit bereikt heeft, ondanks veel verklaringen over het tegendeel. Vanwaar die contradictie? Ten eerste is er vooral veel kortetermijnkrediet beschikbaar en minder langetermijnkrediet.

Voor bedrijven in moeilijkheden

Sinds 1 augustus gelden nieuwe regels voor wie een beroep doet op de wet op de continuïteit van de onderneming (WCO), die bedrijven in moeilijkheden beschermt tegen schuldeisers. ‘Enkele van die nieuwigheden gaan in de goede richting’, zegt advocaat Bernard Mailleux (ConSenso- Advocaten).

Tips & tricks bij aanvraag van een bedrijfskrediet

Waarop let een bankier bij de vraag om een bedrijfskrediet? Tips van Alex Overfeldt, hoofd kredieten Corporate & Public Banking België en Marc Vuerings, specialist bedrijfskredieten BNP Paribas Fortis.

Krediet doet leven

Lenen is levensnoodzakelijk voor ondernemingen die groei nastreven. Maar de financiële crisis heeft de spelregels verscherpt.

Vertrouwen

Een pond vlees. Dat was de inzet van een geschil in Shakespeares De Koopman van Venetië. Een geschil over een krediet. De geldhandelaar Shylock leent geld uit aan Antonio. Als onderpand eist hij een pond vlees uit het lichaam van Antonio. Waarna Antonio Shylock niet kan terugbetalen, en dus eist die zijn pond vlees.

Geschiedenis van het krediet

Het eerste bewijs van een kredietsysteem, de Codex van Hammurabi, telt ongeveer 150 regels over tal van zaken, zoals de berekening van intresten, de uitgifte van garantiebrieven, mogelijke onderpanden en de kwijtschelding van schulden om de drie jaar.

Wist u dat…

… de introductie van de economische term ‘lease’ wordt toegewezen aan de telefoonmaatschappij die in 1877 besliste om telefoons niet te verkopen, maar te verhuren.