Paradox

Er bestaat vandaag een grote paradox: de publieke opinie en tal van beleidsmakers koesteren een groot wantrouwen tegenover de financiële markten, maar onze moderne economie zou niet lang kunnen functioneren zonder diezelfde financiële markten.

De ethiek van financiële markten

Ethiek gaat over goed handelen. Socrates stelde dat overal waar mensen bij elkaar zijn, ethiek wordt bedreven. Want overal waar mensen samen leven en samen werken ontstaat de vraag hoe dat op een goede manier kan. Hoe zit het dan met de financiële markten? Bevorderen die het ‘goed’ samenleven?

Wie is er bang van de markten?

Schrijf over ‘een markt in de Provence’ en iedereen begint te dromen. Een groot aanbod, prijzen vergelijken, unieke of innovatieve producten, direct contact tussen koper en verkoper én het gevoel dat je zelf alle beslissingen kunt nemen. Maar schrijf over ‘de financiële markt’ en het sentiment slaat om in ongemak, onbegrip of zelfs wrevel.

Wist u dat…

… Wall Street oorspronkelijk ‘Wal Straat’ werd genoemd, naar de wal die de Nederlandse kolonisten bouwden rond het toenmalige New Amsterdam?

Geschiedenis van de markten

Priesters in Mesopotamië en Babylonië ontvangen giften van mensen die de bescherming van de goden willen afkopen. Zo verzamelen ze een groot kapitaal in de vorm van graan, vee of akkers die ze vervolgens uitlenen aan handelaars en landbouwers. De priesters leggen de finan – ciële transacties vast in kleitabletten: het zijn de eerste financiële contracten in de geschiedenis.

België speelt een voortrekkersrol

Er is nog een toekomst weggelegd voor ons land als belangrijk financieel centrum in Europa. Maar dan wel als grote vernieuwer in gespecialiseerde diensten en innovaties, zoals in de effectensector, het betalings – verkeer of financiële messaging. Dat zegt Lieve Mostrey, Chief Technology & Services Officer van Euroclear.

‘Een bank moet wereldwijd actief zijn’

Een ondernemer verwacht van zijn lokale bankier ondersteuning bij de financiering van zijn internationale activiteiten. Dat zegt ondernemer Roland Duchâtelet in een gesprek met Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis.