Duurzaamheid rijmt op competitiviteit

‘We zien een momentum om sociaal verantwoord ondernemen te integreren in onze volledige business én in het aanbod naar alle klantensegmenten’, zegt Wilfried Remans van BNP Paribas Fortis. ‘Dit is al lang geen windowdressing meer. Het gaat om pure business, maar met een positieve impact. Voor ons en voor onze klanten.’

Hoe kun je rendabel ondernemen en tegelijk een positieve maatschappelijke impact hebben? Niet via losse projecten, maar vanuit je kernactiviteit. ‘We kunnen niet ontkennen dat wij, als een van de grootste Europese banken, daar extra verantwoordelijkheid hebben’, vindt Wilfried Remans, directeur CSR &Public Affairs. ‘Bij BNP Paribas Fortis vertrekken we vanuit onze rol in de samenleving. Wij zijn een bank en laten 100 miljard in de economie circuleren.’

‘Onze impact op de maatschappij speelt zich af op verschillende niveaus. In de eerste plaats doen we aan pure liefdadigheid, via onze steun aan sociale projecten. Daarnaast – en dat is al behoorlijk impactvol – biedt onze private bank haar klanten sinds enkele jaren als eerste beleggingsoptie altijd een SRI-fonds aan. Dat zijn beleggingen met een grote maatschappelijke impact, die een even goede opbrengst garanderen. En die krijgen almaar meer weerklank. We gaan hiervoor op zoek naar “best in class”-bedrijven, ondernemingen, die op sociaal of milieuvlak wereldtop zijn.’

Dit is geen windowdressing, maar pure business. Met een positieve impact.

Wilfried Remans, BNPParibas Fortis

‘Tegelijk zijn we er ons goed van bewust dat we met onze corebusiness, beleggingen en investeringen, ook een negatieve impact kunnen hebben. Denk aan investeringen in bedrijven in de mijnbouw of wapenhandel, aan de schadelijkemilieu-impact van palmolie, enzovoort. Daarom hebben we sinds 2005 ook een aantal zogenoemde sector policies ontwikkeld, waarmee we strikte voorwaarden opleggen aan bedrijven in bepaalde sectoren. Sommige spelers uit die sectoren zijn daardoor op een zwarte lijst beland.’

‘Onlangs hebben we zelfs beslist om helemaal niet meer te investeren in bedrijven die bezig zijn met olieboringen op de Noordpool én in alle bedrijven uit de tabakssector’, zegt Wilfried Remans. ‘Die laatste beslissing werd genomen onder druk van onze medewerkers.Die vonden dat we het als maatschappelijk verantwoordelijke bank niet langer konden maken om de grootste tabaksproducenten ter wereld te ondersteunen. De druk komt van verschillende kanten, en al lang niet meer uitsluitend van ngo’s.’

Race tot he top

Remans ontkent niet dat het soms een lastige afweging is. Als een grote bank volledig uit een bepaalde sector stapt verliest ze ook de invloed om wanpraktijken om te keren of te stoppen. ‘Het is een afweging tussen het ondersteunen en aanmoedigen van gunstige evoluties en transities in kritieke sectoren  denk maar aan de energiesector – en het verliezen van je business en een impact als financier.’

Cynici zeggen dan dat de leemte die een grote investeerder als BNP Paribas Fortis laat wellicht snel wordt ingevuld door andere investeerders. Maar dat argument gaat almaar minder op. Er is sprake van een race to the top, waarbij bedrijven uit alle mogelijke sectoren steeds meer worden beoordeeld op basis van hun zogenoemde ESG-performance: Environmental, Social and Corporate Governance. Het zijn net de bedrijven die in hun sector het beste scoren die het vaakst worden opgenomen in grote fondsen van institutionele beleggers. Bedrijven die het laten afweten, krijgen het steeds lastiger om geld op te halen. ‘Een grote bank of een belangrijk beleggingsfonds kan de individuele belegger echt wel helpen om een groeiende sociale impact uit te oefenen.’

Competentiecentrum

Je negatieve impact als bedrijf beperken door bepaalde investeringen stop te zetten of sectoren uit te sluiten, is één ding. Zelf een positieve impact uitoefenen, gaat uiteraard nog een stap verder. ‘We hebben een ploeg van drie mensen die sociale ondernemers begeleiden en ook onze eigen medewerkers sensibiliseren’, geeft Remans aan. ‘Dat kunnen bedrijven zijn die een ander businessmodel hanteren, omdat ze in eerste instantie vanuit een sociale doelstelling werken. Zo creëren we stilaan een ecosysteem en brengen we die sociale ondernemers samen met onze grote klanten. Door die aparte benadering trekken we tegelijk ook meer sociale ondernemers aan als klanten.’

Een ander voorbeeld van die positieve impact als bank situeert zich meer op het niveau van corporate banking. ‘We verschaffen leningen aan grote bedrijven, waarbij we het tarief van die lening voor een deel laten afhangen van de ESG-performance van die bedrijven. Gaat die score de hoogte in, dan verlaagt een fractie van het rentetarief van die lening. En omgekeerd. Zo oefenen we via onze corebusiness stilaan een positieve invloed uit op onze klanten.’

‘Aanvullend hebben we sinds enkele jaren een greendesk, die klanten adviseert over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Die greendesk wordt opgewaardeerd tot een competentiecentrum over onder meer circulaire economie en slimme steden. We willen onze brede expertise op die terreinen vaker en breder delen met al onze klanten, bijvoorbeeld via kmo-workshops over duurzaamheid. Soms zien we bij sociale ondernemingen oplossingen waarnaar grotere bedrijven op zoek zijn.Of we merken dat overheden worstelen met problemen waar bedrijfsklanten wél al heel innovatief mee omgaan.Als financier spelen we daarin een steeds grotere rol. We versterken dan niet alleen hun duurzaamheid, maar op termijn ook hun competitiviteit.’

 

 

06/04/2018