Van een lineaire economie naar een circulaire keten

Sinds de industriële revolutie leven we in een wegwerpmaatschappij. Tijd voor een nieuwe revolutie: die van de circulaire economie. Goed voor het milieu en de maatschappij, én voor de economie.

De wegwerpmaatschappij is aan het verdwijnen.

Want de lineaire economie vergroot alleen maar onze afvalberg.

 

Van grondstof

naar fabricaat

tot vuilnisbak.

80% van onze producten wordt binnen de 6 maanden afval.

 

Door dat afval als grondstof te zien,

creëren we een circulaire economie.

 

Zo kunnen we onze producten blijven hergebruiken,

sparen we het milieu

en voeden we de economie.

 

Met 15.000 – 100.000 nieuwe jobs

tegen 2030

 

Meer concurrentiekracht

dankzij minder import

 

Minder kosten voor Europa

– €345 miljard per jaar

 

Minder CO2-uitstoot in Europa

– 4%

 

Samen kunnen de sectoren

Chemie

Voeding

Machinebouw

Automotive

miljoenen euro’s aan toegevoegde waarde creëren.

 

Want duurzaam denken boost de Belgische economie.

09/03/2018