Natuurlijk kan uw bank bijdragen tot een betere toekomst

Morgen hebben we andere een bank nodig dan de bank die we vandaag kennen. Het bankmodel moet veranderen: banken moeten meer digitaal gaan en de klant meer centraal stellen. Die transformatie biedt de bank de uitgelezen kans om haar contract met de klant, maar ook dat met de maatschappij, nieuw leven in te blazen, schrijft Antoine Sire, directeur van het Company Engagement Department van BNP Paribas.

Het financieel metier dateert al van de tijd van de oude Grieken … en blijft zich telkens weer heruitvinden. De bank paste zich door de eeuwen heen voortdurend aan aan de behoeften van de moderne tijd: ondernemingen en infrastructuur ontwikkelen, zoveel mogelijk mensen toegang geven tot comfort en huisvesting, een steeds vrijer en efficiënter betalingsverkeer leveren, pensioenen voorbereiden, maatregelen treffen voor onvoorziene omstandigheden…

Wat is de taak van de bank  of zou dat toch moeten zijn? De verwachtingen van burgers detecteren en daarvoor een oplossing bieden. Maar vandaag leven we in een snel veranderende wereld. Zoals de transportrevolutie dat vroeger deed, heeft vandaag de digitale ontwikkeling geleid tot het openen van nieuwe grenzen en tot nieuwe, grotere en directere samenwerkingsverbanden tussen de economische spelers. Maar tegelijk neemt de collectieve bezorgdheid toe door de stijgende ongelijkheid, de klimaatrisico’s, en de steeds kwetsbaardere sociale samenhang in onze samenleving.

De bank zijn van een wereld in verandering  dat is een synoniem voor een bank die bijdraagt tot veranderingen in de wereld met het oog op een betere toekomst.

Antoine Sire, BNP Paribas

De tijd waarin het individu werd verheerlijkt, is voorbij. Vandaag gedraagt de klant zich niet alleen als een veeleisende consument, maar ook als een lid van een kwetsbaar ecosysteem. En dus moet de bank een oplossing vinden voor deze nooit geziene uitdaging. Want de roep naar verpersoonlijking is net zo groot als de nood aan solidariteit.

Bij BNP Paribas zijn wij vastberaden om het leven van onze klanten aangenamer te maken. Daarbovenop willen we ook bijdragen tot een betere toekomst voor de maatschappij in haar geheel. Onze medewerkers staan rechtstreeks in contact met de reële economie. Ze helpen vrouwen en mannen, bedrijven, verenigingen en instellingen om hun projecten te verwezenlijken en hun concrete problemen op te lossen. We gaan net dat stapje verder om in te spelen op de niet-ingevulde verwachtingen van de maatschappij. De bank helpt om oplossingen uit te werken. Want de wereld weet dat wij de juiste mensen en de technologische en financiële middelen hebben om grenzen te verleggen. En zo te komen tot een meer authentieke en gedeelde vooruitgang.

Innovatie en verantwoordelijkheid

Centraal in die vernieuwde eisen staan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en verantwoordelijkheid tegenover milieu, ethiek, verscheidenheid en mensenrechten. Als belangrijke bankengroep willen wij in al die domeinen de beste zijn. Daarom nemen we beslissingen die grenzen verleggen, zoals de maatschappij dat van ons verwacht. Dat gaat van ons financieringsbeleid tot onze regels rond human resources. We moeten absoluut waken over de goede implementatie van die strategische keuzes. Dat kan bijvoorbeeld door de MVO-criteria duurzaam op te nemen in het proces van risicoanalyse. Of door opleidingen en digitale tools aan te bieden, zodat alle medewerkers de uitdagingen optimaal kunnen aangaan.

Daarnaast moeten we al het intellect van de bank gebruiken, zodat de ingezette financiële middelen een optimale impact genereren. Soms moeten we de dynamiek versnellen van de financiering van infrastructuur, diensten of voorwerpen die bijdragen tot een milieuvriendelijkere en rechtvaardigere wereld. En soms ligt de oplossing in het financiële product zelf, zoals bij ‘social impact’-kredieten of bij platformen die middelen van beleggers inzetten voor microprojecten die het leven van duizenden mensen veranderen. Kenmerkend voor die producten is bijna altijd dat ze samen met klanten, partners uit het verenigingsleven of overheidsinstellingen tot ontwikkeling komen. Wie zich vandaag engageert, beseft dat goodwill geen grenzen kent.

4 thema’s die het verschil maken

Deze nieuwe soort economie heeft verschillende dimensies. Rond vier thema’s willen we alle hefbomen inzetten waarover we beschikken.

In de eerste plaats is er de energietransitie. Wij doen nu al ons uiterste best om die te versnellen met ons financieringsbeleid, de producten die we onze particuliere klanten aanbieden en de beslissingen die we nemen als werkgever.

Ten tweede is er de jeugd. Als bank een herverdelende rol spelen terwijl je klanten goede zaken doen? Dat kan door de beste projecten gedragen door de toekomstige generaties, te ondersteunen. Wij moeten er alles aan doen om jongeren te betrekken in onze maatschappij. Door de projecten mogelijk te maken die zij het belangrijkst vinden en door de solidariteit tussen generaties te versterken.

Het derde thema draait rond steun aan nieuwe vormen van ondernemerschap, die op zich al bijdragen tot maatschappelijke veranderingen op het terrein. Of het nu gaat over socialbusiness, de meest innovatieve start-ups of start-ups die gedragen worden door mensen met een diverse achtergrond.

Tot slot zijn wij op zeer veel plaatsen aanwezig. Als werkgever, als bankier, als financier van infrastructuur en als sponsor. En dan hebben we het nog niet over het vrijwilligerswerk en het mecenaat van de bank en haar medewerkers. We moeten op een coherente manier nadenken over de stempel die wij drukken op de maatschappij. Zo kunnen we opnieuw vorm geven aan het nut van die klassieke interventiemiddelen.

De bank zijn van een wereld in verandering  dat is een synoniem voor een bank die bijdraagt tot veranderingen in de wereld met het oog op een betere toekomst.

Antoine Sire, directeur van het Company Engagement Department van BNP Paribas

30/03/2018