Verbinding is de sleutel

Een nieuwe manier van denken? ‘Jein’, zou het unanieme antwoord zijn in de BASF-groep: ja én neen.

Neen, als ik denk aan de dingen die wij al decennia geleden opstartten, het doelbewust uitbouwen van onze ‘Verbund’-site. De meer dan 50 productie-installaties op ons terrein zijn intensief verbonden met elkaar. Door die verbondenheid recupereren we maar liefst 90 procent van onze warmte-energie. Zo besparen we zowel grondstoffen als primaire energie over de hele productieketen en de logistieke keten. Het is onze eigen verregaande circulaire economie, die wortelt in de jaren zeventig en tegelijk de sleutel blijft voor onze toekomst. We blijven zoeken naar opportuniteiten om ons Verbund te verbeteren: closing the loops en keeping it smart.

Bovendien ontwikkelde BASF twintig jaar geleden al instrumenten om duurzaamheid in kaart te brengen. We evalueren de impact van onze producten over hun hele levenscyclus heen, en sturen onze portfolio actief bij. Onze volgende stap? De value to society-benadering. Kwantificeren hoe onze activiteiten het welzijn van onze planeet beïnvloeden. De focus verschuift van het meten van de output naar het meten van de impact. Zo leveren wij een essentiële bijdrage aan de oplossing van de uitdagingen die een groeiende wereldbevolking meebrengt rond voeding, water, energie, mobiliteit, … Daarbij zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN een nuttige leidraad.

En dan ja: wat is er wél nieuw aan circulair denken? Dat het algemeen aanvaard wordt. Het besef leeft dat een circulaire economie de enige manier is om onze welvaart te behouden. Nu moeten we dit draagvlak benutten en stappen doen naar realisaties en resultaten.

In een échte circulaire wereld ‘leasen’ we moleculen, en brengen we ze na gebruik terug in de keten. We stemmen ons productdesign erop af: je mobiele telefoon, je wagen, zelfs je huis wordt gemaakt vanuit het idee dat je de onderdelen gemakkelijk kunt inwisselen of hergebruiken. Dat kan lukken, als we consequent alle innovatie daarop richten.

Niet toevallig gaat de zeventiende doelstelling van de SDG’s over partnerships, over samenwerking. Want die innovatie, dat duurzaamheidsdenken, moet er zijn in de hele waardeketen. Dat vraagt een nieuwe synergie tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemingen. Daarmee bedoel ik ook: zowel productie, als de diensten die ermee gepaard gaan en de noodzakelijke financieringen  over sectoren en landsgrenzen heen. Zowel infrastructuur, als kennis, data en ideeën.

Verbinding is de sleutel. Circulaire economie is nieuw in de zin dat ze ons uit onze hokjes haalt en ons verplaatst naar een samenwerkingstijdperk, waarbij de mens in zijn relatie tot de omgeving centraal staat. De digitalisering zal die samenwerking begeleiden. Deze aanpak wordt essentieel om de uitdagingen van de groeiende wereldbevolking tegemoet te komen, dankzij smart mobility, smart cities, energiesystemen, … Er ontstaat een geweldige dynamiek als je alle spelers samenbrengt, een voedingsbodem voor een innovatieklimaat dat bijdraagt aan ons welzijn en onze welvaart.

 

Wouter De Geest,

CEO BASF Antwerpen

06/04/2018