De terminologie van data

Data is de toekomst, daar kunnen we niet omheen. Nieuwe fenomenen gaan echter ook vaak gepaard met ongewone woorden en begrippen. Deze snelcursus maakt u vlot vertrouwd met de voornaamste terminologie van data.

Artificiële intelligentie

Kunstmatige of artificiële intelligentie wil met complexe algoritmes menselijk gedrag evenaren of zelfs overstijgen. Steeds meer financiële spelers, zoals banken en verzekeraars, gebruiken deze wetenschap om operationele en routinetaken over te nemen van hun medewerkers, waardoor die zich kunnen toeleggen op een betere en persoonlijke dienstverlening.

 

 

Behavioural analytics

Behavioural analytics is een techniek die inzichten tracht te verwerven in de menselijke gedragingen. ‘Dat gebeurt door het verzamelen en de analyse van specifieke data van consumenten’, weet professor Philippe Baecke, data-expert aan de Vlerick Business School. ‘Denk bijvoorbeeld aan geografische, demografische en transactionele gegevens.’ Banken en verzekeraars gebruiken deze methode vandaag al om beter en proactief in te spelen op de noden van hun klanten.

Datamining

‘Datamining is een analytische methode die statistische verbanden probeert af te leiden uit grote hoeveelheden data, om zo tot betere klanteninzichten te komen’, weet professor Philippe Baecke van Vlerick Business School. ‘Het resultaat? Een zelflerende database met revolutionaire mogelijkheden. De techniek wordt gebruikt om klantenprofielen op te stellen, en ook om trends of handelingen van consumenten te voorspellen.’

Big data

Big data is een verzamelnaam voor de exponentieel groeiende hoeveelheid consumentengegevens. ‘Die komen van bronnen zoals e-mails, websites, social media en sensoren via het internet der dingen’, zegt Baecke. ‘Recentelijk is nieuwe technologie ontwikkeld die in staat is om deze data almaar beter te verzamelen en te analyseren.’ Op die manier krijgen financiële spelers een beter zicht op de gewoontes van consumenten, maar ook op hun behoeftes.

Cookies 

Cookies zijn kleine databestandjes die op een computer opgeslagen worden bij het bezoeken van webpagina’s. Ze willen vooral het gebruiksgemak verhogen: door een websitebezoeker met behulp van een cookie te identificeren, hoeft die bijvoorbeeld niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren als hij inlogt. De wetgeving eist wel dat hij daarover vooraf zijn toestemming geeft.

 

PSD2

PSD2 is een afkorting van de tweede Payment Services Directive. Deze Europese richtlijn is in het leven geroepen om nieuwe spelers toe te laten in de wereld van betaaloplossingen. Deze liberalisering van de betaalmarkt leidt tot nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden. PSD2 verplicht banken om in 2018 een platform te voorzien dat derde partijen toegang verleent tot hun bankrekeningen. Daarbij moet ook de nodige aandacht gaan naar beveiliging en gebruiksvriendelijkheid.

Smart data

‘Smart data is op dit moment een nog wat vage term’, stelt Philippe Baecke van de Vlerick Business School. ‘De term wil vooral duidelijk maken dat het niet alleen belangrijk is om grote hoeveelheden gegevens – dus big data – te verzamelen, maar dat het ook essentieel is om hieruit nuttige data te filteren, die je kunt gebruiken om slimme beslissingen te nemen.’

 

 

GDPR

GDPR – voluit General Data Protection Regulation -is een geheel van regels die de gegevens van Europese burgers beter moeten beschermen. De nieuwe wetgeving stelt dat banken en verzekeraars, net zoals andere organisaties, vanaf mei 2018 moeten aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe ze die gebruiken, waar ze die bewaren en hoe ze beveiligd zijn. Op eenvoudig verzoek moeten klantendata overgedragen of gewist worden. Er geldt ook een meldingsplicht voor datalekken.

Deep learning 

Deep learning is een vorm van artificiële intelligentie die het menselijke intellect benadert. De techniek bevat allerlei algoritmes die in staat zijn om het onder -liggende systeem – bijvoorbeeld een computer of een robot – autonoom nieuwe vaardigheden aan te leren. De werking is gebaseerd op die van het menselijke brein, en is niet onderworpen aan theoretische beperkingen. De mogelijkheden zijn ongezien.

Biometrie

Biometrie gebruikt meetbare fysieke, psychologische of gedragseigenschappen om personen te identificeren. Een bekende biometrische methode is de DNA-test, maar ook de herkenning van een vingerafdruk, iris, stem of gelaat wordt steeds populairder. Banken gebruiken deze technologie al om klanten makkelijk en veilig toegang te verlenen tot hun mobilebanking-app.

11/01/2018