CO2 als hulpbron

Het Zwitserse Climeworks ontwikkelde technologie die CO2 opvangt uit de lucht. Hun fabrieken verkopen die daarna aan industriële klanten uit de landbouw- en voedingssector, de automobielindustrie, … of slaan het op in de IJslandse ondergrond.

CO2 verminderen, maar ook CO2 opvangen: dat is noodzakelijk om de temperatuurstijging van de aarde onder de 2°C te houden. ‘We hebben het dan over negatieve uitstoot’, verduidelijkt Louise Charles communicatieverantwoordelijke, van Climeworks. ‘Onze technologie berust op CO2-collectoren die werken zoals een spons. Aan de zijkant van elke machine stuurt een ventilator de omgevingslucht naar een filter van poreus granulaat, bewerkt met amines. Door een chemische reactie wordt de CO2 gefixeerd. Zodra de filter verzadigd is, sluiten we de machine af en verhitten we die tot ongeveer 100°C, om de chemische verbindingen tussen de koolstof en de filter te breken.’

Ons succes ontslaat de wereld niet van zijn enorme verplichting om de CO2-uitstoot te verminderen.

De gebruikte warmte komt uitsluitend van hernieuwbare elektriciteit of van thermisch afval. De filter is duizenden keren herbruikbaar. En de gewonnen CO2 kan worden gecommercialiseerd onder gas- of vloeibare vorm, bijvoorbeeld om lucht in serres te overladen met CO2, een goeie meststof. De voedingsindustrie gebruikt CO2 dan weer voor bruisende drankjes, bioplastic en om de houdbaarheidsduur van verpakte producten te verlengen. Autobouwer Audi gebruikt de CO2 van Climeworks voor onderzoek naar biobrandstoffen.

‘Rotsen’ van koolstof

Dat procedé gebeurt vooral in de Zwitserse fabriek. ‘Op onze IJslandse site werken we ook aan duurzame en permanente opslag’, gaat Louise Charles voort. ‘Het inzamelmechanisme van de CO2 is hetzelfde. Maar daarna komt er een soort van gigantische sodamachine: het gas wordt onder de vorm van spuitwater ingespoten in de ondergrond, waar het reageert met de basaltrotsen, en in twee jaar tijd zal mineraliseren.’ In de komende jaren moet de capaciteit van de IJslandse fabriek vermenigvuldigd worden met 30. In de IJslandse ondergrond kunnen miljarden tonnen opgeslagen worden. Eenheden zoals in de Zwitserse fabriek gaan binnenkort open in heel Europa.

Louise Charles: ‘We worden gefinancierd door een consortium van privé-investeerders. Het bedrijf haalde vorige zomer 30 miljoen Zwitserse frank op, ongeveer 25,6 miljoen euro. In totaal verzamelde het bedrijf sinds de oprichting in 2009 50 miljoen Zwitserse frank (of 44,2 miljoen euro) investeringen.’ Climeworks streeft naar de opvang van 1 procent van de CO2 -uitstoot tegen 2025. ‘We zijn goed op weg om die doelstelling te bereiken’, glimlacht Louise Charles. ‘Maar dat succes ontslaat de wereld niet van zijn enorme verplichting om de CO2 -uitstoot te verminderen. Dat blijft onontbeerlijk.’

20/12/2018