‘Ecologie moet primeren op economie’

‘Als we de CO2-uitstoot van de transportsector willen reduceren, dan moeten we ook naar onszelf als consument durven te kijken’, vindt transporteconoom Christa Sys. ‘Onze bevolking groeit aan, daardoor stijgt onze consumptie en bijgevolg neemt het transport toe. Dat gebeurt wel duurzamer, maar niet voldoende om de uitstoot te doen dalen. En dat is ronduit schokkend.’

Professor Christa Sys is verbonden aan het Departement Transport en Ruimtelijke Economie en aan het Centre for Maritime & Air Transport Management (C-MAT) aan de Universiteit Antwerpen. En ze is houder van de BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport, Havens en Logistiek. Sys is gespecialiseerd in de operationele aspecten van maritiem transport. ‘Ik ben aangenaam verrast over de talloze initiatieven in de sector om de CO2-uitstoot te verminderen. Er gebeurt veel, maar de meeste bedrijven communiceren er amper over’, constateert Sys.

‘Vanuit de Leerstoel organiseer ik cafés waar de belangrijkste spelers uit de bedrijfswereld elkaar ontmoeten. Uiteraard om te netwerken, maar vooral om kennis te delen en samen oplossingen te zoeken. Samenwerking en co-innovatie zijn een absolute must.’

Er gebeurt veel, maar de meeste bedrijven communiceren er amper over.

Christa Sys, transporteconoom

Een combinatie aan maatregelen is nodig om de ecologische voetafdruk van het maritiem transport te verminderen. ‘Ten eerste moeten we technologische stappen nemen. Automatisering en 3D-printing maken de nood om te delokaliseren kleiner. Ten tweede zijn er operationele maatregelen. Een mooi voorbeeld: trager varen. Dat heeft een onmiddellijke impact op de CO2-uitstoot. Ook schaalvergroting  grotere schepen  kan helpen. Al is dat een tweesnijdend zwaard, omdat de havens en terminals moeten volgen. Tot slot moeten we zoeken naar de meest duurzame brandstoffen. Ik geloof sterk in biofuels, maar dan wel brandstof die niet ten koste gaat van onze voedselproductie, bijvoorbeeld op basis van algen en waterstof.’

Langetermijnvisie

‘Het is duidelijk dat de academische wereld de bedrijfswereld kan helpen met tools om de juiste keuze te maken. Daarnaast hebben we een langetermijnvisie nodig en moeten we op de overheid rekenen. In het wegvervoer zag je bijvoorbeeld dat dankzij de kilometerheffing de meeste vrachtwagens werden vervangen door modellen die veel minder CO2 uitstoten. Ook in de maritieme sector hebben we zo’n beleid nodig.’

‘En ook de financiële sector heeft zijn rol te vervullen. Tijdens een van mijn cafés ging het erover dat bpost leningen heeft afgesloten in functie van CSR, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat heeft bij de bedrijven in dat café een schokgolf teweeggebracht. Ze beseften dat ze alleen nog op financiering kunnen rekenen als ze duurzaam ondernemen. Andere beseffen dat ze goed bezig zijn, maar dat ze er te weinig over communiceren.’

‘We moeten komen tot businessmodellen waarin duurzaamheid eerst komt. En dat betekent niet dat we moeten inboeten op economie. Dit kan nieuwe businesskansen met zich brengen. Ik ben optimistisch. Je voelt dat er iets leeft, de nood bestaat om samen oplossingen te vinden: industrie, bank en academische wereld. En maar goed ook, want de logistieke sector is enorm belangrijk. Met de opbrengsten van onze havens kun je het hele Vlaamse onderwijs betalen.’

20/12/2018