En hoe pakt u CO2 aan?

FRANK BECKX, GEDELEGEERD BESTUURDER ESSENSCIA VLAANDEREN

‘We bouwen aan de koolstofslimme samenleving’

Wat betekent decarbonisatie voor essenscia?

Het gaat niet over koolstofarm of koolstofneutraal, maar over een koolstofslimme samenleving, waarbij je CO2 verstandig gebruikt, opvangt en hergebruikt. De producten die onze sector maakt, bijvoorbeeld isolatie, besparen ook CO2 in die sectoren waar de grootste klimaatwinsten te boeken zijn, denk aan gebouwen, transport, energie.

Daarnaast is de voorbije 20 jaar de productie in de chemiesector verdrievoudigd, terwijl de uitstoot van broeikasgassen is gehalveerd. We zijn dus al klimaatpositief: de CO2-besparing in de gebruiksfase is een veelvoud van de CO2-uitstoot tijdens de productie.

Welke stappen zetten jullie al in die richting?

Innovaties uit de chemie zijn hard nodig voor de realisaties van onze klimaatambities. BlueChem is een ambitieuze incubator voor duurzame chemie in Antwerpen en Catalisti brengt bedrijven en kennisinstellingen samen rond circulaire productieprocessen en biogebaseerde grondstoffen. We hebben ook een plan voorgelegd aan de Vlaamse regering om 25 miljoen per jaar te investeren in basisonderzoek naar duurzame chemie aan onze universiteiten en onderzoekscentra.

 

 

HEIN DEPREZ, CEO GREENYARD

‘Recycleerbare verpakkingsalternatieven bieden nog veel mogelijkheden’

Wat betekent decarbonisatie voor Greenyard?

Groenten en fruit zitten al in de meest gezonde voedingscategorie, die ook de minste milieu-impact heeft. En toch streven we ook nog eens naar een continue daling van CO2 in onze bedrijfsvoering: direct in onze verwerkings- en logistieke processen, en indirect bij de teelt van onze grondstoffen.

Welke stappen zetten jullie al in die richting?

We zetten in op verschillende assen. In onze diepvries- en conservenfabrieken ligt de nadruk op energiebesparing. Bij onze versactiviteiten gaat daarnaast ook veel aandacht naar transportoptimalisatie en nieuwbouwprojecten. We hebben al mooie resultaten geboekt in het streven naar ‘minder verpakking’. Maar er zijn nog opportuniteiten bij meer recycleerbare alternatieven. Daarnaast ondersteunen we onze telers actief. Dat gaat dan over minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gebruiken en meer aandacht schenken aan bodemstructuur en bodemleven. Zo experimenteren we met regeneratieve landbouwtechnieken in onze bloemenproductie.

 

 

DIANE GOVAERTS, CEO ZIEGLER

‘Onze nieuwe opslagplaatsen zijn door en door groen’

Wat betekent koolstofvrij werken voor de groep Ziegler?

Dat is een omvangrijke uitdaging, want de transportsecor is uiterst energieverslindend. Naast het gebruik van natuurlijk gas, zouden we op termijn kunnen overstappen naar een systeem op basis van elektriciteit, biogas of waterstof, maar die technieken zijn vaak duur en hebben hun sporen nog niet verdiend. Dat houdt ons niet tegen om te investeren in duurzame ontwikkelingstechnieken.

Welke stappen zetten jullie al in die richting?

Prioritair werken we aan de beperking van de CO2-uitstoot, aan afvalverwerking en aan schone energie. We optimaliseren bijvoorbeeld de verplaatsingen van onze voertuigen om het aantal kilometers die ze afleggen, zo laag mogelijk te houden. We zetten in op vlootnavigatie en kangoeroevervoer om onze ecologische afdruk te verkleinen. En onze opslagplaatsen van de nieuwe generatie zijn door en door groen. In Menen-Rekkem krijgt onze hal volledige ledverlichting en 3.000 m2 zonnepanelen.

 

 

20/12/2018