Herbebossen om een klimaatcatastrofe te vermijden

De verwoestende bosbranden in Californië afgelopen herfst hadden een dramatische impact op de opwarming van de aarde. Want bossen zijn uitermate belangrijk om de klimaatopwarming tegen te gaan. De ngo WeForest wil 250.000 hectare bos herstellen en beschermen tegen 2021.

‘Fossiele energie verlaten en onze planeet herbebossen: dat zijn de twee oplossingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn laatste rapport van 7 oktober’, zegt Marie-Noëlle Keijzer, CEO, voorzitster en medeoprichtster van de ngo WeForest. 250.000 hectare wil de organisatie uit Overijse herbebossen en beschermen tegen 2021. ‘Als we op wereldschaal ongeveer 10 miljoen km2, de oppervlakte van de Verenigde Staten of China, herbebossen, dan kunnen we de klimaatopwarming stoppen. En als elke industrietak 1 procent van dit streefdoel voor zijn rekening neemt, dan betekent dat voor elk van hen de oppervlakte van Portugal.’

Marie-Noëlle Keijzer, wetenschapster en voormalig kaderlid uit de privésector, gelooft sterk in deze bedrijfsaanpak. Haar ngo plant niet alleen bomen, maar analyseert ook gronden en grondstoffen, voert ‘verrijkingsaanplantingen’ uit, onderhoudt boomkwekerijen… ‘We proberen in elke streek het oerbos te herstellen. Samen met andere ngo’s werken we aan de ontwikkeling van herbebossingsstandaarden’, verduidelijkt Keijzer. ‘Voor de start van een project, tekenen we overeenkomsten met de buurdorpen. We willen hen betrekken bij het project en aanmoedigen om de sites te beschermen.’

In de streek van de Tigris in Ethiopië zijn er bijvoorbeeld 72 wachters voor de herbeboste terreinen. ‘Ze onderhouden de bomen met snoeiwerk. En wij vullen hun salaris aan. We zaaien gras voor herkauwers op een naburig terrein, zodat de kuddes van de nomaden er kunnen grazen.’ WeForest werkt al samen met 300 bedrijven, waaronder BNP Paribas Fortis, Nike, Marriott en Brabantia.

Een bos is een bedrijfsproject dat mensen samenbrengt. dat is veel opwindender dan een cheque ondertekenen.

Marie-Noëlle Keijzer

‘Zij gaan een engagement op lange termijn aan, om hun koolstofverbruik te compenseren en tegelijk hun uitstoot te verminderen. Met een aantal ondernemingen werken we soms tot 20 jaar samen om “hun” bos te laten groeien. Zo krijg je een bedrijfsproject dat medewerkers, klanten en partners samenbrengt rond een gemeenschappelijke visie. Iedereen groeit samen met de bomen. Dat is veel dankbaarder dan gewoon een cheque ondertekenen.’

Maar heeft de aangroeiende wereldbevolking niet zozeer bossen, dan wel landbouwgrond nodig? Helemaal niet, weet Marie-Noëlle Keijzer: ‘We planten op plekken die te afgelegen of te oneffen zijn voor landbouw. We planten op erg slechte, onvruchtbare grond die niets meer opbracht. Dankzij het bos kan het water weer in de grond sijpelen. En op lange termijn zal de humus van de bomen de kwaliteit van de grond herstellen.’ Wereldwijd is er 20 miljoen km2onvruchtbare landbouwgrond. Om de temperatuur onder controle te houden, is de helft van die oppervlakte nodig.

Herbebossen tegen armoede

‘Slechte grond, die is er overal’, vervolgt Marie-Noëlle Keijzer. ‘Zoutgronden in Australië, gebieden die verzanden in Ethiopië, in Zambia, … We moeten bebossen in landen waar de impact op het klimaat samengaat met sterke socio-economische voordelen. Door die bevolking uit de extreme armoede te halen, geven we hen een nieuwe toekomst.’

Heel wat bedrijven handelen verantwoordelijk, benadrukt de voorzitster van de ngo. Ze beperken zich niet tot de compensatie van vliegreizen van hun medewerkers, maar staan stil bij hun volledige voetafdruk: bevoorrading, productie, distributie, enz.

Marie-Noëlle Keijzer

‘In een joert gaan leven, dat brengt niets op. Bedrijven en particulieren moeten zich verantwoordelijk gedragen. Vliegen tussen twee Europese hoofdsteden voor 20 euro, dat heeft een catastrofale impact op het klimaat. Als iedereen die trajecten zou beperken tot een reis per jaar, zou dat een grote stap in de goede richting zijn. Met videoconferenties vermijd je heel wat verplaatsingen. En dankzij de bedrijfsvoertuigencultuur in België gaan mensen 100 km van hun werkplaats wonen… Dat is absurd. Soms moet gezond verstand het afleggen tegen kostenbesparingen’, betreurt Marie-Noëlle Keijzer.

Maar ze blijft geloven in de toekomst en verheugt zich over de recente vooruitgang. ‘De Franse regering vroeg de Europese Commissie om binnen 10 jaar de “geïmporteerde ontbossing” uit te roeien. De tijd dringt, want we verliezen elk jaar nog twee keer de oppervlakte van België, ondanks de herbebossing.’

Tot slot herinnert Keijzer nog even aan de Klimaatconferentie van Parijs. ‘Toen waren het de grote oliebedrijven die de invoering eisten van een koolstoftaks. Dat is een erg krachtige tool, zelfs al roept die invoering heel nu wat spanningen op, zoals we zien met het protest van de Franse fluohesjes.’

20/12/2018