‘We moeten het energie-en klimaatbeleid koppelen’

De Europese Unie heeft eind november haar ambitieuze klimaatplannen voorgesteld. Tegen 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn.

Een van de architecten van dat plan is Jos Delbeke, tot voor kort directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie. ‘Belgische bedrijven lopen voor in hernieuwbare energie, denk maar aan offshore windenergie, maar een coherent beleid, dat ontbreekt.’

Halfweg deze eeuw moet de Europese economie klimaatneutraal zijn. ‘Daarvoor rekenen we op beleidsmakers én op bedrijven’, zegt Delbeke. ‘In 2015 spraken 190 landen in Parijs af om de opwarming onder de 2 graden te houden. We kunnen onder de 1,5 graden blijven als we onze economie klimaatneutraal maken. Vandaag ligt de Europese uitstoot van broeikasgassen 22 procent onder het niveau van 1990, tegen 2030 wordt dat 40 procent, maar dit beleid brengt ons niet verder dan 60 procent in 2050. Dat is te weinig Het is dus dringend tijd voor meer actie. Een reductie van 100 procent kan alleen als we CO2 opvangen en opslaan, of de opname van koolstofdioxide stimuleren door bomen en planten.’

België slaagt er niet in om beslissingen te nemen.

Jos Delbeke, voormalige directeur-generaal Klimaat Europese Commissie

En die doelstelling kunnen we halen als we bedrijfsinitiatieven matchen met een coherent beleid, zowel Europees als in de individuele lidstaten. ‘De industrie heeft gelukkig al begrepen dat er geen andere weg is. Ook Amerikaanse bedrijven trouwens, al ziet hun president dat niet in.’

Innovatiefonds

‘In België lopen we achter in infrastructuur, ruimtelijke ordening, salariswagens, luchtkwaliteit en zeker onze transportsector. Daarmee subsidiëren we de vervuiling. Om een ambitieus beleid te voeren, moet je klimaat en energie koppelen in plaats van het beleid steeds meer te versnipperen, zoals België dat doet.We slagen er niet in om beslissingen te nemen. Beslissingen worden in twijfel getrokken, terwijl investeerders zekerheid op lange termijn vragen. Dat staat tegenover veelbelovende bedrijfsinitiatieven in bijvoorbeeld offshore windenergie en batterijtechnologie.’

‘We moeten bedrijven stimuleren om in milieuvriendelijke alternatieven te investeren.Dat kan met het ETS Innovatie Fonds dat over 10 miljard euro beschikt en waardevolle projecten in bedrijven kan ondersteunen. De kwaliteit primeert daarbij, en niet de nationale portefeuilles.’

Elektrische auto’s

Ook al is Europa laat in gang geschoten, Delbeke gelooft dat we de aankoop van nieuwe wagens tegen 2025 voor een kwart tot een derde elektrisch kunnen maken. ‘Het dieselschandaal was een tegenslag, maar we recupereren snel. Alle constructeurs werken aan elektrische voertuigen. En het grote publiek is mee in dit verhaal. Het besef is er.’

‘Ook de afgelopen warme zomer vergrootte het bewustzijn. En kijk naar de gemeenteraadsverkiezingen, die lieten zien dat er aandacht is voor luchtkwaliteit en duurzaamheid. Er bestaat een enorme dynamiek. Het komt eropaan de tanker te keren, en snel, want de tijd dringt.’

20/12/2018