De kracht van uw adresboekje

Wie netwerken tijdverlies vindt, doet het meestal gewoon niet op de juiste manier. Het helpt ook niet dat ondernemers soms door de bomen het bos niet meer zien – en zo de kracht van hun adresboekje niet ten volle kunnen benutten.

In de 21ste eeuw kunnen nog maar weinig ondernemers het zich veroorloven om zich op te sluiten binnen hun vier muren. Daarbuiten gebeurt zoveel, zo snel, en met zoveel kruisbestuiving. Denk maar aan alle innovaties die internet de afgelopen twintig jaar mogelijk heeft gemaakt. Het is belangrijk om ingeplugd te zijn in de netwerkeconomie.

‘DOOR TE NETWERKEN BLIJVEN BEDRIJVEN OP DE HOOGTE VAN INTERESSANTE ONTWIKKELINGEN.’
Kristof Lowyck, Voka

Toch zijn niet alle bedrijven daar voldoende mee bezig. ‘Als de zaken goed draaien, hebben mensen de neiging om hetzelfde te blijven doen’, vertelt Kristof Lowyck van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

‘Het probleem is dat, zeker in de toenemende digitale economie, alles snel kan veranderen. Bedrijven die zich daar bewust van zijn, blijven zoeken hoe ze meerwaarde kunnen blijven creëren. Daarom maken zij ook een grotere kans om op de lange termijn te overleven.’

Door te netwerken blijven bedrijven op de hoogte van interessante ontwikkelingen, onderzoeken ze nieuwe samenwerkingen of doen ze andere ideeën op. De vraag is waar dat het beste gebeurt. Want de lijst van mogelijkheden is niet min.

Alumninetwerken

Businessschools als Vlerick, Solvay Brussels School en ICHEC hebben hun alumninetwerken. Werkgeversfederaties organiseren evenementen en hebben businessclubs, en ook de overheid probeert met verschillende initiatieven ondernemers met elkaar in contact te brengen.

Daarnaast zijn er nog een resem organisaties die elk op hun manier bedrijven willen doen netwerken. ‘Het is lastig om door de bomen nog het bos te zien’, erkent Miguel Meuleman, als hoogleraar bij Vlerick gespecialiseerd in innovatief ondernemerschap.

‘ER ZIJN TE VEEL EVENEMENTEN EN NETWERKORGANISATIES. HET IS GEWOON NIET EFFICIENT MEER.’
Miguel Meuleman, hoogleraar innovatief ondernemerschap

‘Er zijn te veel evenementen en netwerkorganisaties. Het is gewoon niet efficiënt meer. Geraak er als ondernemer nog maar aan uit waar je wel of niet naar toe moet gaan.’ Ook Lowyck ziet het probleem.

‘Gelukkig groeit het besef dat we meer moeten samenwerken als we toch gelijkaardige dingen aanbieden.’

Laagdrempelig

Netwerken komen met veel voordelen. Zo geven ze bedrijven de kans om uit hun comfortzone te stappen, en daar hun voordeel mee te doen. Lowyck geeft het voorbeeld van de businessclubs rond innovatie die Voka heeft opgezet.

‘Veel kmo’s zijn zo druk bezig met hun dagelijkse activiteiten dat ze niet de afstand kunnen nemen die nodig is om te innoveren. Wij maken dat heel laagdrempelig door vijftien geïnteresseerde bedrijven tien keer per jaar samen te brengen in een onderneming die haar innovatiecase toelicht.’

‘Dat kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe productietechnieken of een originele marketing. Het werkt inspirerend, en toont dat innovatie niet altijd hoogtechnologisch of een ver-van-mijn-bedshow moet zijn.’

 

© Peter Hilz / HH / BelgaImage

Een ander voorbeeld is Business Network International (BNI), waarin ondernemers uit een bepaalde regio elkaars zaak helpen groeien. De bijeenkomsten vinden één keer per week ‘s ochtends vroeg plaats, en aanwezigheid is verplicht.

Ondernemers stellen er kort hun zaak voor, en kunnen een vraag stellen aan de groep, dat kan een aanbeveling zijn die hen helpt om binnen te geraken in een bedrijf.

Ook kunnen ze elkaar spontaan helpen om opdrachten binnen te halen. Meuleman ziet de voordelen van zo’n aanpak. ‘Bij een gesloten netwerk zit je met een vrij unieke groep van ondernemers die elkaar gericht ontmoeten en hun tijd dus efficiënter kunnen besteden.

De kwaliteit van zo’n netwerk ligt daarom ook hoger dan bij evenementen waar iedereen welkom is. Daar zie je vaak vooral veel sponsors, consultants en wannabe-ondernemers rondlopen, in plaats van echte ondernemers.’

‘VEEL MENSEN VERWARREN NAAR EVENEMENTEN GAAN MET HET WERKELIJK UITBOUWEN VAN EEN NETWERK.’
Virginie Pierre, UCM Réseau Diane

‘Dat is een oud zeer, en het wordt er niet beter op’, erkent Lowyck. ‘Mensen die voor een grootbank werken bijvoorbeeld, worden al snel aangesproken door een handvol consultants die hun diensten willen slijten. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Het is ook voor ons een uitdaging om daar selectiever in te worden, of dat minstens beter te begeleiden.’

Adresboekjes

‘Veel mensen verwarren naar evenementen gaan met het werkelijk uitbouwen van een netwerk’, vertelt Virginie Pierre van zelfstandigenorganisatie UCM. ‘Dat zijn twee verschillende dingen. Je bouwt geen netwerk uit op basis van een enkele ontmoeting.’

Pierre managet bij UCM Réseau Diane, een netwerk van 6.000 leden van alle pluimage, maar van eenzelfde geslacht.

‘DOOR ADRESBOEKJES MET ELKAAR TE DELEN, HELPEN DE LEDEN ELKAAR VOORUIT.’
Virginie Pierre, UCM Réseau Diane

‘We focussen ons op het economisch vooruithelpen van vrouwen. Een van de problemen is dat zij bijvoorbeeld moeilijk rechttoe rechtaan over geld praten. Ze draaien te veel rond de pot. Wij proberen daarom de manier waarop vrouwen netwerken te professionaliseren.’

Om dat te bereiken, organiseert Réseau Diane onder meer bedrijfsbezoeken en opleidingen, bijvoorbeeld over financiële communicatie, maar ook over eenvoudige dingen zoals ‘Hoe neem je het woord in het openbaar?’ en ‘Hoe verhoog ik de visibiliteit van mijn bedrijf in de media en op sociale netwerken?’.

Het hoofddoel? Zoveel mogelijk deuren openen, benadrukt Pierre. ‘Door adresboekjes met elkaar te delen, helpen de leden elkaar vooruit.’

Broedplaats

Een van de meest opmerkelijke nieuwe vormen van netwerken, is die van ‘bedrijven als broedplaats van nieuw ondernemerschap’. Het schoolvoorbeeld daarvan is het voormalige sociale netwerk Netlog, waaruit andere succesvolle techstart-ups zijn voortgesproten zoals In the Pocket, Showpad en Engagor.

‘Mensen als Toon Coppens en Lorenz Bogaert (de oprichters van Netlog die nu aan het hoofd staan van Massive Media, red.) zijn rolmodellen die veel mensen rond hen “besmet” hebben om zelf te ondernemen’, aldus Meuleman.

‘Zij profiteren daarbij van de netwerken die de twee ondertussen hebben opgebouwd. De intredebarrières om een eigen zaak op te starten liggen vandaag ook veel lager dan pakweg tien jaar geleden. Zo is het veel goedkoper geworden om software te ontwikkelen en servers te ontplooien.’

En uw bank?

Banken kennen hun klanten, en kunnen die met elkaar in contact brengen. Zo vormen ze een belangrijke speler in de netwerkeconomie. ‘Met onze Innovation Hubs nemen we een actieve rol op in de lokale ecosystemen, die organisch gegroeid zijn rond bijvoorbeeld een accelerator zoals Co.Station’, vertelt Hans Jacobs, Innovation Hub Business Manager.

‘VANDAAG ZIEN WE BELOFTEVOLLE BEDRIJVEN ALS LEGOBLOKJES.’
Hans Jacobs, Innovation Hub Business Manager

Die actieve rol vertaalt zich in een engagement om netwerkevents te organiseren en op zoek te gaan naar beloftevolle bedrijven. Doelstelling? Jonge bedrijven bijstaan in hun schaal- en groeiproces door ze in contact te brengen met potentiële partners, leveranciers of klanten.

‘Vroeger keek de bank of de puzzelstukken klopten, om vervolgens een financieringsdossier op te starten. Vandaag zien we beloftevolle bedrijven meer als legoblokjes: welke stukken hebben ze nog nodig voor een goed fundament? En hoe kunnen wij helpen bij het verzamelen van die stukken?

 

Coverfoto: © Michiel Wijnbergh / HH / BelgaImage

14/07/2017