Een community voor verandering

InSites Consulting was een van de tien Change League-winnaars van 2016. Dat leidde tot de oprichting van The Change League Community, een netwerk van CEO’s voor CEO’s. Marc Fauconnier, Ronald Boeckx, Saskia Schatteman en Kris Geeraert getuigen.

De tien winnaars van de eerste editie van The Change League werden beloond met een trip naar Silicon Valley. ‘Een bruisende ervaring’, getuigt Kristof De Wulf van InSites Consulting. ‘Niet alleen door het contact met de lokale bedrijven, maar ook door de onderlinge dialoog tussen de deelnemers. Het leek ons dan ook een goed idee om elkaar regelmatig te blijven zien. Dat leidde tot The Change League Community: een netwerk van gelijkgestemde CEO’s die in een open sfeer elkaars leercurve versnellen.’

Vandaag is de community uitgebreid tot een hechte groep van honderd CEO’s die eenzelfde filosofie delen: bereid zijn om visies en ideeën uit te wisselen. ‘Het zijn bedrijfsleiders van gevestigde ondernemingen die in een vergelijkbare context met elkaar in dialoog gaan’, zegt De Wulf. ‘Dat betekent ook: in alle openheid praten over mislukkingen.’ The Change League Community organiseert regelmatig ondersteunende activiteiten. Er is ook een online platform.

 

‘Perfecte ontsnappingsroute’

MARC FAUCONNIER, CEO VAN FAMOUS

‘Ik heb al vaker samengewerkt met InSites, het bedrijf van Kristof De Wulf. Aan The Change League Community neem ik deel omdat ik mensen wil leren kennen buiten mijn vertrouwde netwerk van adverteerders en collega’s. Hoewel ik door tijdsdruk enkele sessies heb gemist, had ik hier al boeiende gesprekken met topmensen die een andere zienswijze en logica hebben dan de mijne.’

‘Tot nu toe hebben we voornamelijk gepraat over innovatie. Precies omdat er CEO’s uit totaal diverse hoeken van het bedrijfsleven aanwezig zijn, levert dat verrassende en leerrijke contrasten op in de visie, de snelheid en de implementatie van verandering. Het grootste gevaar voor een CEO is je te laten omringen met gelijkgestemden in je comfort – zone. The Change League Community is een perfecte ontsnappingsroute.

 

 

‘Uniek helikopterzicht’

RONALD BOECKX, CEO VAN E5 MODE

‘Mijn 35-jarige carrière als bedrijfsleider in retail was één grote aaneenschakeling van veranderingen. Maar de ‘change’ die we nu meemaken is ongezien. In The Change League Community kun je daarover van gedachten wisselen met peers. Dat leidt tot concrete inzichten waarmee je meteen aan de slag kunt.’

‘Ervaringen van collega’s uit andere sectoren aftoetsen geeft een uniek helikopter zicht. Als we bijvoorbeeld praten over het snel veranderende consumentengedrag, dan zijn de invalshoeken voor een retailer anders dan die voor een bankier of een voedingsproducent. Toch stel ik vast dat de wegen die moeten leiden tot oplossingen gelijklopend zijn. Een bij – komend voordeel is dat je met mensen uit andere sectoren dingen kunt bespreken in volle transparantie. Dit ligt delicater tussen collega-concurrenten.’

‘Inspiratie opdoen én doorgeven’

SASKIA SCHATTEMAN, CEO VAN VAR

‘The network always wins – met die gedachte in het achterhoofd neem ik graag deel aan The Change League Community. We hebben veel innovatietalent in ons land, maar we zien het te weinig van elkaar. In The Change League Community kunnen we elkaars innovaties versterken en er als geheel beter uitkomen. Je ontmoet hier andere mensen die verandering omarmen en samen willen werken aan een vernieuwend, ‘future proof’ en welvarend België.’

‘De connectie met straffe mensen uit verschillende sectoren maakt dit netwerk sterk en interessant. Je doet er inspiratie op, maar geeft die zelf ook door. De tips en ideeën van de andere netwerkleden zijn concreet en tastbaar. Zelfs de kleinste ideeën kunnen een grote impact hebben.’

 

 

‘Kennis omzetten in actie’

KRIS GEERAERT, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DANONE BENELUX

‘We hebben in ons land heel wat kennis in huis. In The Change League Community brengen we die samen en zetten we de knowhow om in concrete actie. Iedereen beseft er dat verandering tal van mogelijkheden creëert. Ongeacht onze verschillende achtergronden weten we allemaal dat ‘alleen op een eiland blijven zitten’ ons geen succesvolle toekomst zal brengen.’

‘Met anderen aan nieuwe concepten bouwen gaat sneller dan wanneer je dat alleen doet. Samen kijken naar innovatie over verschillende branches heen was tot nu toe vrij zeldzaam. De activiteiten in The Change League Community bevorderen dat. Er zijn geregeld gastsprekers, en er worden lunches tussen twee ‘at random’ gekozen deelnemers vastgelegd.’

‘Ik zit binnenkort bijvoorbeeld aan tafel met de general manager van Club Brugge. Ik ben benieuwd naar zijn visie op verandering, en hoe een voetbalclub daarmee omgaat.’

14/07/2017