SOS bollebozen

Waarom leren jongeren psychologie of filosofie aan de universiteit? Leren ze niet beter Java?

Werkgevers beseffen dat de maatschappij specifieke noden vraagt aan werknemers. En ze vinden het de taak van het onderwijs om die te leveren. Maar dat zal nooit gebeuren. Want wat als het hele onderwijs hervormd is, als alle leerplannen herschreven zijn en de leraaropleidingen aangepast werden én als de kinderen afgestudeerd zijn? Dan is Java oude koek. Dan heeft het bedrijfsleven iets nieuws nodig.

Zo lopen we altijd achter de feiten aan. Het is een race die het onderwijs nooit kan winnen. Niet de vacatures in 2017, maar die in 2060: dat is het doel van het onderwijs. Maar hoe zullen die er uit zien? Dat weet niemand. Wat we wél weten: de automatisering, de information overload, … die worden alleen maar groter. En daar moeten leerlingen mee leren omgaan.

‘NIET DE VACATURES IN 2017, MAAR DIE IN 2060: DAT IS HET DOEL VAN HET ONDERWIJS.’
Wouter Duyck, hoogleraar psychologie UGent

Daarom moet het onderwijs inzetten op cognitieve ontwikkeling. Ook al horen ondernemers dat niet graag. De economische welvaart van een land hangt samen met de intellectuele ontwikkeling van zijn burgers. Als je de toplaag 1 IQ-punt hoger krijgt, betekent dat 450 dollar extra BNP per kop van de bevolking. Mensen vinden iets uit, richten een bedrijf op, creëren jobs…

Maar hoe worden onze kinderen slimmer? Door hun hersenen te trainen. Het lijkt ironisch, maar de beste voorbereiding op de toekomst is een klassiek recept: Latijn-wiskunde. Zo lever je studenten af die kunnen leren wat ze nodig hebben als ze het nodig hebben.

Lees ook: ‘Maak uw bedrijf millenialproof

Dat is learning agility: nieuwe informatie oppikken en verwerken. Natuurlijk kan het onderwijs moderner. Herfstbladeren drogen in een telefoonboek, of drie leerlingen die één computer met Windows 95 delen? Dat is achterhaald. Maar dat heeft een update nodig, geen revolutie.

‘HERFSTBLADEREN DROGEN IN EEN TELEFOONBOEK, OF 3 LEERLINGEN DIE 1 COMPUTER MET WINDOWS 95 DELEN?’
Wouter Duyck, hoogleraar psychologie UGent

Uit een recente OESO-studie blijkt dat de Vlaamse leerlingen bij de minst ambitieuze van Europa horen. Dat is niet verwonderlijk. Het onderwijs is een zorginstelling geworden. Als onderwijs het nieuws haalt, gaat het over ongelijkheid en kwetsbare leerlingen. Dat zijn belangrijke problemen, waar de overheid terecht veel in investeert. Maar eigenlijk zou de minister een plan moeten lanceren voor de leerlingen die het al goed doen op school.

Tien jaar geleden haalde een derde van onze leerlingen een topniveau van wiskunde. Vandaag is dat nog een vierde. We zijn dus 40 procent van onze bollebozen kwijt. En dat is nefast voor ondernemerschap en onze economie op de lange termijn.

Wouter Duyck,
hoogleraar psychologie UGent

Wouter Duyck, UGent
29/06/2017