Deskundig advies, vandaag en morgen

Lage rente, lage groei, vergrijzing, nieuw samengestelde gezinnen… Er zijn zo veel redenen waarom steeds bredere lagen van de bevolking hun almaar complexere financiële situatie nader willen bekijken met deskundige adviseurs. Gisteren, vandaag én morgen.

Elk persoonlijk plan wordt bepaald door de hoofdrolspelers én door allerlei omgevingsfactoren. Denk bijvoorbeeld aan uw leeftijd, maar ook aan de fiscaliteit, sociale zekerheid en pensioen- en successiewetgeving die voor u van toepassing zijn. En vergeet ook de evoluties niet in de sector waarin u werkt. Of de stand en vooruitzichten in de vastgoed- en effectenmarkten. Deskundig advies en informatie worden daarbij op prijs gesteld.

‘IEDEREEN WIL EEN ‘GOEDE HUISVADER’ ZIJN.’

Iedereen wil een ‘goede huisvader’ zijn. Maar de economisch en financieel bewogen geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog bewijst dat we altijd voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Wie geboren is begin jaren 40, verliet de middelbare school rond 1960. Dat was de volle bloeiperiode van de inflatoire welvaartstaat, die leidde tot de Jom-Kippoeroorlog en de crash van 1973-1974.

Nadien volgden tien jaar inflatie en crisis, tot de herneming van 1983-1984 na de devaluatie van de Belgische frank. De val van de Berlijnse muur, de opkomst van de Aziatische tijgers en nieuwe technologie leidden tot een grote bloei, die te pletter liep op de dotcomcrash na 2000.

‘DOOR AL DE DYNAMISCHE BEWEGINGEN VAN DE LAATSTE JAREN WERD DESKUNDIG EN BEDACHTZAAM ADVIES BIJZONDER OP PRIJS GESTELD.’

Met de kinderziekten van de euro en het ‘kurieren am Symptom’ door de centrale bankiers zijn we beland op een beurstop van 2008-2009 om daarna weer een crisis te krijgen, gekenmerkt door de opkomst van China, deflatie, een hoge schuldgraad, stagnatie, en negatieve rentes. En opnieuw: door al deze dynamische bewegingen heen werd deskundig en bedachtzaam advies bijzonder op prijs gesteld.

De toekomst? Die ziet er niet minder bewogen uit. Maar de meeste bedachtzame Belgen zijn er, denk ik, niet slecht aan toe dankzij hun zeer gediversifieerd vermogensbezit. En omdat ze de nieuwe kansen grepen, die het steeds wijzigend wetgevend kader hen bood. Een eigen woning bezitten is bijvoorbeeld betaalbaar geworden voor het grootste deel van onze bevolking.

‘IN DE JAREN 70 GING EEN FINANCIEEL PLAN ERVAN UIT DAT HET WETTELIJK PENSIOEN VAN EEN WERKNEMER 70 PROCENT DEKTE VAN HET INKOMEN EINDE LOOPBAAN.’

In de jaren 70 ging een financieel plan ervan uit dat het wettelijk pensioen van een werknemer 70 procent dekte van het inkomen einde loopbaan. Maar die kloof werd geleidelijk aan veel groter voor wie meer dan modaal verdiende, door het herverdelende beleid. Nieuwe mogelijkheden werdengecreëerd voor aanvullende bedrijfs- en sectorpensioenen. Er kwamen nieuwe instrumenten, zoals het pensioensparen en verzekerde spaarvormen voor zelfstandigen.

We zien in België dus een massa vermogenden die tegen hun 65ste verjaardag geëvolueerd zijn naar een heel gespreidvermogen: een stevige vastgoedcomponent, een belangrijk stuk wettelijk en aanvullend pensioenvermogen, privéspaargeld belegd in cash en geldinstrumenten en fondsen van aandelen en obligaties en verzekeringen. Veel zelfstandigen hebben vaak ook nog een eigen zaak in familiebezit.

‘DE WET OP PERSOONLIJKE FINANCIELE PLANNING VAN 1 NOVEMBER 2014 STREEFT NAAR GEPERSONALISEERD ADVIES OVER HET GEHELE VERMOGEN VAN EEN CLIENT.’

Op de vraag naar advies en begeleiding speelde de wet op Persoonlijke Financiële Planning van 1 november 2014 in. Deze wet streeft naar gepersonaliseerd advies over het gehele vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij aangeeft, in de heersende economische en financiële context.

Hoe die wet nuttig omgezet kan worden in de concrete samenwerking tussen klant en bank, leest u in dit nummer van B NK. Vast staat alleszins dat deskundig, persoonlijk en bedachtzaam advies geen overbodige luxe is. Ook morgen niet.

Emiel Van Broekhoven is de geestelijke vader van de wet op het pensioensparen. Zijn baanbrekend werk rond persoonlijke financiële planning in België maakte van hem de inspirator van de wet van 1 nov 2014 op de persoonlijke financiële planning. Hij was ook bestuurder bij BNP Paribas, GIMV en de VFB.

Emiel Van Broekhoven
28/09/2017